@InProceedings{Piontek:1997,
  author      = "M. Piontek",
  title       = "Analiza mykologiczna osadów ¶ciekowych",
  booktitle   = "Woda - ¦cieki - Odpady w ¦rodowisku II : Konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "97--106",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Inżynierii ¦rodowiska",
  year        = "1997",
}