@InProceedings{Szczęsna-Szeib:2001,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title       = "Wychowanie XXI wieku. Wsparcie i ograniczenia w doskonaleniu kompetencji wychowawczych",
  booktitle   = "Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne",
  address     = "Wiechlice, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej",
  pages       = "107-114",
  organization = "Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.",
  year        = "2001",
}