@InProceedings{Domagała:2001,
  author  = "Z. Domagała and I. Gabryelewicz and T. Klekiel and R. Rohatyński",
  title       = "Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych - dobór elementów",
  booktitle   = "Czynniki stymulujące rozwój maszyn i systemów hydraulicznych : Konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Szklarska Poręba, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "103--112",
  organization = "Politechnika Wrocławska, Stowarzyszenie Producentów Pomp Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych",
  year        = "2001",
}