@InProceedings{Hawrysz:1998,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Uwagi o użyteczności tekstu w dydaktyce języka polskiego jako obcego : (na materiale rumuńskich podręczników dla szkół "polskich")",
  booktitle   = "Język: teoria - dydaktyka : materiały 21 konferencji językoznawczej",
  address     = "Trzcinica k. Jasła, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Wydaw. WSP",
  pages       = "333--341",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie",
  editor      = "Barbara Greszczuk",
  year        = "1998",
}