@InProceedings{Korbicz:1998,
  author      = "J. Korbicz and M. Walkowiak and J. Baranowski and W. Woźniak and P. Skalski",
  title       = "Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa - stan aktualny i kierunki rozwoju",
  booktitle   = "Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '98 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Ośrodek Wydaw. Naukowych",
  pages       = "619--627",
  organization = "Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej",
  year        = "1998",
}