@InProceedings{Trocha:1996,
  author  = "B. Trocha",
  title       = "Horyzont a ethos",
  booktitle   = "Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej : materiały I Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w dniach 26 i 27 września 1996 roku",
  address     = "Gorzów Wlkp., Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny",
  pages       = "131--148",
  organization = " Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.",
  editor      = "Wojciech Pasterniak, Jerzy Kaliszan",
  year        = "1996",
}