@InProceedings{Ochonczenko:1996,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Postrzeganie sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie przez studentów pedagogiki",
  booktitle   = "Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Mateiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "179--183",
  organization = "Instytut Pedagogiki Społecznej WSP w Zielonej Górze",
  year        = "1996",
}