@InProceedings{Ochonczenko:2000,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Decentralizacja polityki społecznej państwa szansą dla systemu wspomagania osób niepełnosprawnych",
  booktitle   = "Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce: model a rzeczywistość : III Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna",
  address     = "Nałęczów, Polska",
  publisher   = "Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej",
  pages       = "353--361",
  editor      = "Stanisław Partycki",
  year        = "2000",
}