@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:2000,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Samoocena w sferze fizyczno-ruchowej i intelektualnej dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową",
  booktitle   = "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole : [materiały konferencyjne]",
  address     = "Gliwice, Polska",
  publisher   = "Kraków, "Impuls"",
  pages       = "111--124",
  organization = "Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach",
  editor      = "Elżbieta M. Minczakiewicz",
  year        = "2000",
}