@InProceedings{Krasicka-Cydzik:1997,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title       = "Wpływ obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną wybranych stopów tytanu",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo",
  pages       = "93--98",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN, Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}