@InProceedings{Romankiewicz:1997,
  author      = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title       = "Badania nad modyfikacją stopu AlSi11 (AK11)",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo",
  pages       = "107--112",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN, Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}