@InProceedings{Romankiewicz:1997,
  author  = "F. Romankiewicz and P. Skocovsky and M. Chalupowa",
  title       = "Mikrofraktografia modyfikowanego mosiądzu CuZn43Mn4Pb3Fe (MM47)",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo",
  pages       = "113--117",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN, Politechnika Zielonogorska",
  year        = "1997",
}