@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:1998,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie a stan ich społecznej integracji w środowisku rodzinnym",
  booktitle   = "Człowiek niepełnosprawny : zagrożenia i szanse rowoju",
  address     = "Borówno k. Bydgoszczy, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, Wydaw.WSP",
  pages       = "250--264",
  organization = "Zakłady Zaburzeń Mowy i Komunikacji Interdyscyplinarnej i Psychologii Ogólnej i Rehailitacji Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy",
  editor      = "Bassam Aouil",
  year        = "1998",
}