@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:2000,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Pozycja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie jako wyznacznik ich społecznej integracji",
  booktitle   = "Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej : [materiały konferencyjne]",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "[br. m.], [br. wyd.]",
  pages       = "59--74",
  year        = "2000",
}