@InProceedings{Janik:2000,
  author  = "S. Janik and B. Kędroń",
  title       = "Nauczanie techniki z uwzględnieniem wymogów ekologii",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza",
  address     = "Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., IBEN",
  pages       = "268--271",
  organization = "Towarzystwo Współpracy Polska-Niemcy, Europejskie Towarzystwo Ekologiczne, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  year        = "2000",
}