@InProceedings{Kuryło:2001,
  author  = "P. Kuryło and R. Kielec and W. Babirecki and S. Janik",
  title       = "Wybrane metody optymalizacji w projektowaniu inżynierskim",
  booktitle   = "Nove trendy v prevadzke vyrobnej techniky : IV. medzinarodna konferencia",
  address     = "Presov, Słowacja",
  publisher   = "Presov, [brak wydawcy]",
  pages       = "177--184",
  organization = "TU Kosice",
  year        = "2001",
}