@InProceedings{Osmańska-Furmanek:1998,
  author  = "W. Osmańska-Furmanek and E. Mianowska",
  title       = "Technologie informacyjne w świadomości i kształceniu animatorów kultury",
  booktitle   = "Informatyka w szkole : Technologia informacyjna i komunikacyjna elementem warsztatu pracy nauczyciela: [materiały konferencji]",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin, [br. wyd.]",
  volume      = "14",
  pages       = "47--54",
  organization = "Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ministerstwo Edukacjii Narodowej",
  editor      = "Maciej M. Sysło",
  year        = "1998",
}