@InProceedings{Grochowska:1997,
  author  = "E. Grochowska",
  title       = "Porównanie PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe z PN-ENV 1993-1-1/AK EUROKOD 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych",
  booktitle   = "19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 1 : Budownictwo i inżynieria sanitarna",
  pages       = "25--29",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}