@InProceedings{Góralewska-Słońska:1999,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title       = "Przyszłość edukacji na odległość w Polsce",
  booktitle   = "Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa; ISBN: 8387294063",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, ORGANON",
  pages       = "310--314",
  organization = "Instytut Zarządzania Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
  editor      = "Daniel Fic",
  year        = "1999",
}