@InProceedings{Mianowska:1999,
  author  = "E. Mianowska",
  title       = "Media informacyjne i multimedialne w działalności animatorów kultury",
  booktitle   = "Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa; ISBN: 8387294063",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, ORGANON",
  pages       = "322--328",
  organization = "Instytut Zarządzania Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
  editor      = "Daniel Fic",
  year        = "1999",
}