@InProceedings{Ruszczyńska:1994,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Przestrzeń w dramatach historycznych Dominika Magnuszewskiego",
  booktitle   = "Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych; ISBN: 8372680337",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. WSP",
  pages       = "195--202",
  organization = "Zakład Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze",
  editor      = "Janusz Rećko",
  year        = "1994",
}