@InProceedings{Ruszczyńska:1997,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Galicyjski portret Mickiewicza",
  booktitle   = "Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia1997, 20 maja 1998); ISBN: 8390888440",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Pro Libris",
  pages       = "31--37",
  editor      = "Czesław P. Dutka",
  year        = "1997",
}