@InProceedings{Romankiewicz:2001,
  author  = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title       = "Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzach armaturowych",
  booktitle   = "Nauka dla przemysłu odlewniczego : III Międzynarodowa konferencja; ISBN: 8391431339",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "115--118",
  year        = "2001",
}