@InProceedings{Stańczyk:1998,
  author  = "J. Stańczyk and S. Kłos and Z. Banaszak",
  title       = "Diagnostyka dynamiki produkcji powtarzalnej",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna",
  address     = "Jurata k/Gdańska, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Wydzial Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej",
  pages       = "379--384",
  organization = "Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej",
  editor      = "Zdzisław Kowalczuk",
  year        = "1998",
}