@InProceedings{Farnicka:2000,
  author      = "M. Farnicka",
  title       = "¬ródła wychowania. Analiza czynników wynikaj±cych ze wzorców i wymagań kulturowych",
  booktitle   = "Dziecko w kręgu wychowania : [materiały ogólnopolskiej konferencji]; ISBN: 8373081194",
  address     = "Gliwice, Polska",
  publisher   = "Kraków, "Impuls"",
  pages       = "67--75",
  organization = "Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach",
  editor      = "Bogusława Jodłowska",
  year        = "2000",
}