@InProceedings{Łuczyk:1999,
  author  = "M. Łuczyk",
  title       = "O strukturno-semantičeskich osobennostjach infinitiva v aspekte kategorii in-personalnosti",
  booktitle   = "Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego; ISBN: 8391232808",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Choroszcz, Wydaw. Artico",
  pages       = "159--164",
  organization = "Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie",
  year        = "1999",
}