@InProceedings{£uczyk:1999,
  author  = "M. £uczyk",
  title       = "O sposobach vyra¾enija sub'ekta v infinitivnych predlo¾enijach v russkom i polskom jazykach",
  booktitle   = "Rusistika i sovremennost; ISBN: 874990526",
  address     = "Sankt-Peterburg, Rosja",
  publisher   = "Sankt-Peterburg, Wydaw. Sudarynja",
  pages       = "195--197",
  organization = "WSP w Rzeszowie, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu",
  year        = "1999",
}