@InProceedings{Łuczyk:1999,
  author  = "M. Łuczyk",
  title       = "O funkcionalno-semantičeskoj kategorii in-personalnosti",
  booktitle   = "Słowo. Tekst. Czas; ISBN: 8372410828",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
  pages       = "182--184",
  organization = "Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego",
  editor      = "Michaił Aleksijenka",
  year        = "1999",
}