@InProceedings{Dragajew:1999,
  author  = "W. Dragajew",
  title       = "Komputerowy system sterowania i diagnostyki przemysłowych obiektów ruchomych",
  booktitle   = "XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne; ISBN: 839118241X",
  address     = "Opole, Polska",
  publisher   = "Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "63--66",
  organization = "Komitet Automatyki i Robotyki PAN",
  year        = "1999",
}