@InProceedings{Ruszczyńska:1997,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Mickiewicz z Galicji. Próba rekonstrukcji wizerunku i twórczości poety w środowisku Ziewonii",
  booktitle   = "Adam Mickiewicz i kultura światowa; ISBN: 8370511155",
  address     = "Grodno - Nowogródek, Litwa",
  publisher   = "Siedlce, Wydaw. Uczelniane Akademii Podlaskiej",
  pages       = "69--76",
  editor      = "Małgorzata Burta i in.",
  year        = "1997",
}