@InProceedings{Klekiel:1997,
  author  = "T. Klekiel",
  title       = "Zastosowanie mikrokomputerów w badaniach wielkości mechanicznych",
  booktitle   = "19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 4 : Mechanika",
  pages       = "284--288",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1997",
}