@InProceedings{Jabłoński:2002,
  author  = "J. Jabłoński",
  title       = "Hybryda FPGA i rdzenia \miP w syntezie algorytmów obliczeniowych o zmiennym zakresie przetwarzania",
  booktitle   = "Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2002 : Materiały V krajowej konferencji naukowej; ISBN: 8387362425",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Politechniki Szczecińskiej",
  pages       = "107--112",
  year        = "2002",
}