@InProceedings{Michalska:2002,
  author  = "M. Michalska and A. Góralewska-Słońska",
  title       = "Umowy międzynarodowe jako czynnik wpływający na politykę ekologiczną",
  booktitle   = "Kierunki rozwoju państw Europy środkowo-wschodniej : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia : międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych pracowników nauki i studentów; ISBN: 8388991035",
  address     = "Gorzów Wlkp., Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., Wyższa Szkoła Biznesu",
  pages       = "98--102",
  organization = "Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.",
  year        = "2002",
}