@InProceedings{Korbicz:2000,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów dynamicznych",
  booktitle   = "Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2000",
  address     = "Gliwice, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  pages       = "203--208",
  organization = "Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology",
  year        = "2000",
}