@InProceedings{Świtka:2002,
  author  = "R. Świtka and M. Kuczma and K. Kula",
  title       = "Analiza sprężystych płyt włóknokompozytowych metodą elementów skończonych",
  booktitle   = "Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ",
  volume      = "T. 1 : Referaty",
  pages       = "195--204",
  organization = "Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ, Komisja Nauki Oddziału PZiTB w Zielonej Górze, Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Związek Mostowców",
  year        = "2002",
}