@InProceedings{Grochowska:2002,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title       = "Efekty rozprężania krępych belek zespolonych stalowo betonowych",
  booktitle   = "Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ",
  volume      = "T. 1 : Referaty",
  pages       = "247--254",
  organization = "Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ, Komisja Nauki Oddziału PZiTB w Zielonej Górze, Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Związek Mostowców",
  year        = "2002",
}