@InProceedings{Ilciów:2001,
  author  = "A. Ilciów and W. Hładkiewicz",
  title       = "Uczestnictwo społeczeństwa w życiu publicznym a rozwój nowych technologii",
  booktitle   = "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej; ISBN: 8391290026",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH",
  pages       = "141--150",
  year        = "2001",
}