@InProceedings{Kostecka:2001,
  author  = "J. Kostecka and R. Sapeńko",
  title       = "Telewizyjna przestrzeń społeczna - nadrealne socjum w programie Big Brother",
  booktitle   = "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej; ISBN: 8391290026",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH",
  pages       = "461--467",
  year        = "2001",
}