@InProceedings{Sapeńko:2001,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "Globalizacja, kultura popularna i reklama",
  booktitle   = "Wymiary globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne; ISBN: 8388980025",
  address     = "Opole, Polska",
  publisher   = "Opole, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji",
  pages       = "79--91",
  organization = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji o Opolu",
  year        = "2001",
}