@InProceedings{Kowal:2002,
  author      = "M. Kowal and J. Korbicz",
  title       = "Faul detection using takagi-sugeno neuro-fuzzy networks and ARX models",
  booktitle   = "Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte"; ISBN: 8391458059",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "198--205",
  organization = "Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza",
  year        = "2002",
}