@InProceedings{Romankiewicz:1997,
  author      = "F. Romankiewicz",
  title       = "Badania nad modyfikacją mosiądzu manganowo-żelazowego MM55",
  booktitle   = "Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych : Konferencja naukowa",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "9--14",
  organization = "Instytut Odlewnictwa Kraków",
  year        = "1997",
}