@InProceedings{Ku¶:1999,
  author      = "J. Ku¶ and J. Korbicz",
  title       = "Zastosowanie wielowyj¶ciowych sieci neuronowych typu GMDH w diagnostyce dyskretnych obiektów dynamicznych",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna; ISBN: 8391238105",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej",
  pages       = "145--148",
  organization = "Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej",
  year        = "1999",
}