@InProceedings{Gramacki:2002,
  author      = "J. Gramacki and A. Darulewski",
  title       = "Problematyka integracji danych w hurtowniach danych. Przykład rozwiązania opartego o produkty firmy ORACLE oraz inne produkty niekomercyjne",
  booktitle   = "VIII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie",
  address     = "Kościelisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  pages       = "277--292",
  year        = "2002",
}