@InProceedings{Rongińska:2002,
  author  = "T. Rongińska",
  title       = "Diagnostyka osobowości w kontekście sytuacyjnym",
  booktitle   = "Psychologia w perspektywie XXI wieku : XXXI Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; ISBN: 8373060693",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL",
  pages       = "225--226 [abstrakt]",
  year        = "2002",
}