@InProceedings{Bolikowski:1999,
  author  = "J. Bolikowski and M. Cepowski and E. Michta and W. Miczulski",
  title       = "Diagnostyka stanu złożonych obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemów ekspertowych",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna; ISBN: 8391238105",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej",
  pages       = "179--184",
  organization = "Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej",
  year        = "1999",
}