@InProceedings{Jabłoński:2002,
  author  = "J. Jabłoński and A. Kowalski and P. Ławrynowicz",
  title       = "Wykorzystanie komputera PC do obsługi karty SIM",
  booktitle   = "Materiały XVIII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych; ISBN: 8388442392",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o.",
  pages       = "118--129",
  organization = "Wydział Cybernetyki WAT",
  year        = "2002",
}