@InProceedings{Piontek:2002,
  author  = "M. Piontek and A. Kozak",
  title       = "Mikotoksyny produkowane przez wybrane gatunki pleśni występujących w budownictwie mieszkaniowym : Cz. I. Pobór prób, hodowle i izolacja, identyfikacja pleśni, przygotowanie prób do analiz chromatograficznych",
  booktitle   = "Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa; ISBN: 8391264610",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, [brak wydawcy]",
  pages       = "41--46",
  organization = "Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego",
  year        = "2002",
}