@InProceedings{Kozak:2002,
  author  = "A. Kozak and M. Piontek and H. Wiśniewska-Dmytrow",
  title       = "Mikotoksyny produkowane przez wybrane gatunki pleśni występujących w budownictwie mieszkaniowym : Cz. II. Analizy chromatograficzne",
  booktitle   = "Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa; ISBN: 8391264610",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, [brak wydawcy]",
  pages       = "197--201",
  organization = "Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego",
  year        = "2002",
}