@InProceedings{Świderska-Włodarczyk:1999,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title       = "Wpływ idei krucjat na wzorzec osobowy polskiego rycerza-szlachcica na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych",
  booktitle   = "Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat; ISBN: 8389048248",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "47--58",
  organization = "Zakład Histrii Starożytnej i Średniowiecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w ZIelonej Górze",
  editor      = "Wojciech Peltz, Jarosław Dudek",
  year        = "1999",
}