@InProceedings{Sapeńko:2002,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "Miejsce reklamy w przemianach społecznych",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa; ISBN: 8389042037",
  address     = "Garbicz, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "29--39",
  organization = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2002",
}